Fontos megjegyzés: ezt az oldalt automatikusan lefordítottuk. Kérjük, keresse fel az eredeti verziót a következő címen: sunu.com/en/terms.html

Használati feltételek

Üdvözöljük a Sunu weboldalán, az alkalmazásokban és a Sunu® Band kapcsán működő szabadalmaztatott szoftver platformon (együttesen a „Szolgáltatás”), amelyet a Sunu Band regisztrált felhasználói számára elérhetővé tesznek. A szolgáltatás lehetővé teszi a regisztrált felhasználók számára („Felhasználók”, „Ön” vagy „az Ön”) a Sunu Band radar-, szonár- és egyéb beállításainak testreszabását, valamint a Sunu Band-rel kapcsolatban működő egyedi alkalmazások letöltését, ideértve korlátozás nélkül a Beacon Tag és a Haptic-t. Óra.

Minden alkalommal, amikor a felhasználók meglátogatják vagy használják a Szolgáltatás szolgáltatásait, Ön vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Felhasználási Feltételekkel („Feltételek”). Ezek a feltételek ismertetik a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogait, kötelezettségeit és korlátozásait, kérjük, figyelmesen olvassa el azokat. Ha nem ért egyet azzal, hogy a Feltételeket és az összes alkalmazandó törvényt kötelezővé teszi, akkor azonnal abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát. Ezen feltételek mellett elfogadtuk a Sunu ( Adatvédelmi irányelvek ). Kérjük, figyelmesen olvassa el az adatvédelmi irányelveinket, hogy információkat kapjon a személyes adatainak gyűjtésével, felhasználásával és nyilvánosságra hozatalával kapcsolatban.

A Sunu időről időre módosíthatja a Feltételeket, és minden módosítás hatályba lép, amikor a Szolgáltatásra közzéteszik. A jelen Feltételek lényeges módosításairól értesítjük Önt, amikor először lép fel a Szolgáltatásba, miután bármilyen ilyen módosítást elvégeztünk, és Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatás folyamatos használata során Ön kötődik a Feltételek bármilyen módosításához.

A SUNU BAND NEM SZABÁLYOZOTT BIZTONSÁGI ESZKÖZ. Ne használja ezt a szolgáltatást a meglévő vizuális segédeszközök pótlására. Nézze meg SUNU KORLÁTOZOTT GARANCIA ÉS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS korlátozott jótállás, a Sunu Band különleges felhasználása és biztonsági megjegyzés esetén.

Felhasználói jogosultság

Legalább 13 évesnek kell lennie a szolgáltatás használatához. Ezt a szolgáltatást 13 éves vagy annál idősebb személyek számára szánják. A Szolgáltatás bármely felhasználó általi felhasználását olyan kijelentésnek kell tekinteni, amely szerint a felhasználó legalább 13 éves vagy annál idősebb, és jelenleg nincs korlátozva a Szolgáltatástól, vagy egyéb módon nem tiltja, hogy Sunu-fiókkal rendelkezzen. Ön kijelenti és szavatolja, hogy teljes hatalommal és felhatalmazással rendelkezik ahhoz, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, és ezáltal nem sérti más olyan megállapodásokat, amelyekben Ön részese. A szülőknek vagy a törvényes gyámoknak regisztrálniuk és a 13 év alatti gyermekek nevében a Szolgáltatást kell használniuk.

Fiók létrehozása

A fiók (a „Fiók”) létrehozásához megadnia kell bizonyos személyes információkat, például a teljes nevét és e-mail címét, hogy felhasználhassa a szolgáltatást, és linket tudjon létrehozni a Sunu Bandhez. Biztosíthat további profilinformációkat is, például korát vagy városát, amelyek segítenek a Szolgáltatások testreszabásában. Kérjük, olvassa el a Adatvédelmi irányelvek az Ön személyes adatainak védelméről.

Ön felelős annak biztosításáért, hogy az Ön által megadott személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek. A Sunu fenntartja a jogot, hogy bármikor ellenőrizze az Ön által megadott információk pontosságát. Ön felel a felhasználónév és a biztonságos jelszó létrehozásáért, valamint a fiókjának az illetéktelen hozzáféréstől történő védelméért. Ön vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Sunu-t, ha úgy gondolja, hogy felhasználói azonosítója, jelszava vagy egyéb azonosító információ elveszett, ellopták vagy egyéb módon veszélybe kerültek. Ön felelõs minden olyan tevékenységért, amely a fiókjában történik.

Ha már van fiókja, használhatja a szolgáltatást, és módosíthatja profilbeállításait, és letölthet alkalmazásokat a Sunu Band használatához.

Iránymutatások, díjak, jogok és jogorvoslatok

A szolgáltatás megengedett használata

Fiók létrehozása ingyenes. A Sunu azonban felszámíthat díjat a Szolgáltatás bizonyos szolgáltatásaiért. Ha úgy dönt, hogy megvásárolja vagy feliratkozik ilyen szolgáltatásokra, akkor vállalja, hogy megfizeti az ilyen szolgáltatásokkal kapcsolatos minden alkalmazandó díjat. A Sunu nem felelős a fizetési processzor teljesítményéért, amelynek saját külön feltételei vannak.

Ön felelős az internetszolgáltató vagy a mobilszolgáltató által a Szolgáltatás használatáért felszámított díjakért, ideértve, de nem korlátozva az adatátviteli díjakat.

Kizárólag Ön felel a Szolgáltatás magatartásáért és használatáért. Ön beleegyezik abba, hogy a Szolgáltatást csak akkor használja, illetve megkísérelheti használni, ha a Sunu Band-rel való kommunikációra vagy az itt leírtak szerint más módon használja; Ön nem használhatja (és nem engedheti meg harmadik félnek) a szolgáltatás igénybevételét vagy megkísérlését, illetve a tartalom feltöltését, letöltését, elküldését, benyújtását vagy más módon történő terjesztését, illetve bármilyen célú megkönnyítését a Szolgáltatáson vagy azon keresztül:

  • amely sérti bármely más személy vagy szervezet szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát, nyilvánosságra hozatali jogát vagy egyéb jogát, vagy bármilyen törvényt vagy szerződést,
  • bármilyen módon jogellenes vagy tiltott, vagy ártalmas, fenyegető, visszaélésszerű, zaklató, megtévesztő, csaló, sértő, obszcén, profán, vagy egyéb módon bárkivel vagy magánéletével vagy vagyonával romboló,
  • amely bármilyen jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, meghívást, sémát, spam, árvíz vagy más kéretlen spam vagy tömeges e-mailt (ideértve korlátozott küldeményeket harmadik fél szociális médiaszolgáltatásain keresztül, amelyek kapcsolódnak a Szolgáltatáshoz) vagy kéretlen kereskedelmi kommunikációt továbbítanak,
  • amely bármilyen káros vagy letiltó számítógépes kódot, fájlokat, programokat vagy vírusokat továbbít,
  • e-mail címeket vagy személyesen azonosítható információkat gyűjt a Sunun,
  • amely zavarja a hálózati szolgáltatásainkat vagy a Szolgáltatás megfelelő működését vagy a Szolgáltatáson végzett tevékenységeket,
  • amely kézi vagy automatikus szoftvert vagy más folyamatokat használ a szolgáltatás feltérképezésére, „pókjára”, indexelésére vagy bármilyen nem átmeneti módon tárolására vagy gyorsítótárának tárolására vagy tárolására a Szolgáltatás bármely oldaláról,
  • a Szolgáltatáshoz való jogosulatlan hozzáférés megkísérlését, ideértve a mért értékek megkerülését is, a Szolgáltatáshoz (vagy a Szolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz) való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására használhatjuk,
  • amely kifejezetten vagy hallgatólagosan kapcsolódik a Sunu-hoz (a Sunu kifejezett írásbeli engedélye nélkül), vagy bárki másnak vagy személynek a személyében, vagyis a Sunu alkalmazottjaként vagy képviselőjében,
  • ez hátrányosan befolyásolja vagy korlátozza a Szolgáltatás működési képességét, vagy bármely más személy képességét a Szolgáltatás elérésére és használatára.

A Sunu fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen okból, vagy egyáltalán nem indokolja, saját belátása szerint és az Ön értesítése nélkül megtagadhatja a Szolgáltatáshoz való hozzáférését és használatát.

Szellemi tulajdonjogok

Mi vagy licencadóink a Szolgáltatás minden tulajdonjogát birtokolják és fenntartják. A Szolgáltatást vagy annak bármely részét a Sunu kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem szabad sokszorosítani, lemásolni, lemásolni, eladni, viszonteladni, meglátogatni vagy egyéb módon felhasználni bármilyen kereskedelmi célra, kivéve, ha a köztulajdonban van. A Sunu kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem keretezhet vagy használhat keretezési technikákat a Sunu védjegyeinek, emblémájának vagy más tulajdonjogának megfelelő információk (beleértve képeket, szöveget, oldal elrendezését vagy formáját) beillesztéséhez. A Sunu kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül semmilyen metacímkét vagy más "rejtett szöveget" nem használhat a Sunu nevével vagy védjegyeivel. Nem szabad (közvetlenül vagy közvetetten) megfejteni, bontani, szétszerelni, visszafejteni vagy más módon megkísérelni a Szolgáltatás bármely részének forráskódját vagy alapjául szolgáló ötleteket vagy algoritmusokat levezetni, a Szolgáltatás bármely részét módosítani, lefordítani vagy egyéb módon származékos munkákat létrehozni. . A tartalom vagy annak bármely részének bármilyen módosítása, vagy a tartalom más célra történő felhasználása a Sunu vagy harmadik felek védjegyeinek vagy egyéb tulajdonjogainak megsértését jelenti, és minden illetéktelen felhasználás megszünteti a Sunu által a Szolgáltatás felhasználására vonatkozó engedélyt.

A szolgáltatáson szereplő összes tartalom, például szöveg, grafika, logók, gombikonok, képek, audio klipek, digitális letöltések, adatösszeállítások és szoftverek a Sunu vagy annak tartalmi / szoftver szállítóinak a tulajdonát képezik, és az Egyesült Államok és a nemzetközi védelem alatt állnak. szerzői jogi törvények. A webhely teljes tartalmának összeállítása a Sunu kizárólagos tulajdonát képezi, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll. A webhelyen használt összes szoftver a Sunu vagy annak szoftver szállítóinak a tulajdonát képezi, és az Egyesült Államok és a nemzetközi szerzői jogi törvények védelme alatt áll.

Általános információ

Link harmadik felek webhelyeihez

Az Ön kényelme érdekében a szolgáltatás linkeket biztosíthat termékekhez vagy szolgáltatásokhoz, ideértve a más webhelyeken vagy alkalmazásokban kínált fizetési feldolgozási szolgáltatásokat is. Ha kifejezetten másképp nincs kifejezve, a Sunu nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem szponzorálja és nem ellenőrzi, és semmilyen módon nem vállalunk felelősséget a tartalomért, a szolgáltatásokért, a számításokért, az információért, a termékekért vagy az anyagokért, amelyek elérhetőek bármely olyan webhelyen vagy azon keresztül, amelyhez a szolgáltatás nyújthat linket. A Szolgáltatás használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Sunu nem vállal felelősséget vagy felelősséget Ön vagy más személy ellen az esetleges károkért vagy igényekért, amelyek az ilyen tartalom, szolgáltatások, számítások, információk, termékek vagy anyagok használatából származhatnak. A jogainak és kötelezettségeinek megértése érdekében gondosan olvassa át az egyes webhelyek adatvédelmi nyilatkozatait és használati feltételeit.

Kártalanítás

Ön beleegyezik abba, hogy megtéríti és tartja a Sunut, annak anyavállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztviselőit, ügynökeit és más partnereit és alkalmazottait, ártalmatlan minden és minden igény, kártérítés, kötelezettség, veszteség, felelősség, költség vagy adósság ellen, beleértve nem korlátozódik az ésszerű ügyvédi díjakra, amelyeket harmadik fél fizet a fiókja, a Szolgáltatás igénybevétele vagy a Feltételek megszegése miatt. Ez a védelmi és kártalanítási kötelezettség fennmarad a jelen Feltételek és a Szolgáltatás igénybevétele során.

A felelősség korlátozása és korlátozása

Kivéve, MINT KÖZÖTT MEGHATÁROZOTT EZEKBEN FELTÉTELEKBEN, SZERELŐEN MINT A SUNU SÁVHOZ KAPCSOLÓDÓ, SUNU KORLÁTOZOTT GARANCIA , A SUNU NEM KÖVETKEZŐ MEGNYILVÁNOS VAGY GARANCIÁT NEM VONATKOZÓ, MEGFELELŐEN VAGY VÉGZETTEN. A SUNU KÖVETELMÉNYEN NYILATKOZATI A KÖVETELMÉNYEKRE VONATKOZÓ KOCKÁZATOKKAL, KORLÁTOZÁSOKKAL NEM KÖVETELT GARANCIAOKKAL KAPCSOLATOSAN, KERESKEDELMI MEGFELELÉTSÉGÉNEK, MEGSÉRTELMEZÉSÉNEK, KEZELÉSÉNEK, MŰKÖDTETÉSÉNEK ÉS FENNTARTHATÁSÁHOZ. A KETTELÉS MEGFELELŐSÉGÉRT A HATÓSÁGRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK NEM KORLAKOZIK A SZUNKBAN EZT A MEGÁLLAPODÁSBAN VÉGZETT SZERINT, NYILATKOZATT VAGY GARANCIÁT, VAGY EGYESEN A SUNU SÁVHAL KAPCSOLATOSAN SUNU KORLÁTOZOTT GARANCIA.

ELFOGADJA, HOGY KÖVETKEZTETÉSEK ALAPJÁN NEM FELELŐS A SZOLGÁLTATÁS, ÉS MÁS SZEMÉLY VAGY EGÉSZSÉGEK KÜLÖNLEGEN KÜLÖNLEGES KÜLÖNLEGES, VÉGREHAJTÁSI, SZEKVENCIÓS, SZENNYEZETT VAGY EGYÉB KÜLÖNLEGES KÁROK, KIVÉNYEK A SZOLGÁLTATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA, VAGY HASZNÁLATHATÓSÁGRA. FELHASZNÁLVA A KÁROK LEHETŐSÉGET. SZENNYEN ESENEN A SZUNK TELJES FELELŐSSÉGÉT ÖN SZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÁSÁNAK HASZNÁLATÁRA, SZERINTI HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ KÖRÖS KÁROKKAL, KÁROKAL ÉS MŰKÖDÉSI OKOKKAL, TÖRTÉNT, 200 000 USD-TÚL TÚL.

BIZONYOS ÁLLAMI TÖRVÉNYEK NEM engedélyezzék a közvetett garanciák korlátozásait, vagy a bizonyos kockázatok kizárását vagy korlátozását. Ha ezekre a törvényekre Önre vonatkozik, akkor a fenti kifogások közül néhányat, a kizárásokat vagy korlátozásokat nem lehet alkalmazni, és további jogokat is kaphat.

Miközben arra törekszünk, hogy adatait a mi Adatvédelmi irányelvek , A Sunu nem vállal felelősséget a Sunu készülékein tárolt, a Szolgáltatás által hozzáférhető hálózatokon átadott vagy a Szolgáltatás használatával egyéb módon összekapcsolt személyes információkért.

befejezés

A Sunu bármilyen okból felmondhatja vagy felfüggesztheti a Szolgáltatás teljes vagy egy részéhez való hozzáférését, ideértve korlátozás nélkül, ezen feltételek megsértését is. A jelen Feltételek megszűnése esetén a jelen Feltételekben foglalt nyilatkozatok és garanciák, kártalanítások és kötelezettségek korlátozásai érvényben maradnak.

Joghatóság és szétválaszthatóság

A Sunu a szolgáltatást az Egyesült Államokban található irodáiból üzemelteti. A Szolgáltatásokat az Egyesült Államok felhasználói számára fejlesztették ki, és a Sunu nem állítja, hogy a Szolgáltatás tartalma és anyagai törvényesek vagy megfelelőek az Egyesült Államokon kívüli felhasználásra. Ha más helyről kívánja elérni a Szolgáltatást, akkor ezt a saját felelősségére vállalja, és felelős a vonatkozó helyi törvények betartásáért. A Szolgáltatást az Egyesült Államok kiviteli törvényeinek és előírásainak megsértésével nem használhatja.

Ezeket a feltételeket Ön nem ruházhatja ki, nem ruházhatja át és nem bocsáthatja tovább, kivéve a Sun előzetes írásbeli hozzájárulásával. A Sunu hozzájárulása nélkül átruházhatja, átruházhatja vagy átruházhatja az alább felsorolt jogait és kötelezettségeit.

Ezeket a feltételeket a Massachusettsi Nemzetközösség törvényei szabályozzák és értelmezik, tekintet nélkül a törvények kollíziós rendelkezéseire. A Sunu ellen a jelen Feltételek vagy a Szolgáltatással kapcsolatos ügyek végrehajtása érdekében indított bármely keresetet vagy az állami bíróságok, vagy - ha kizárólagos szövetségi joghatóság van - a Massachusetts Nemzetközösségének szövetségi bíróságaihoz kell fordítani. A Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos bármely igényét vagy okát a követelés felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell megindítani. A Feltételek szerinti jogok érvényesítésére irányuló bármely eljárásban vagy eljárásban az uralkodó fél jogosult a költségek és az ügyvédi díjak visszatérítésére.

Ha a jelen Feltételek bármelyik része érvénytelennek, jogellenesnek vagy bármilyen okból egyébként végrehajthatatlannak minősül, akkor ezt a rendelkezést leválasztják a Feltételektől, és a Feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. Ezek a feltételek képezik a teljes megállapodást közted és a Sunu között a Szolgáltatás felhasználásáról.

Hogyan vegye fel velünk a kapcsolatot

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a jelen feltételek megsértésével kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a hello (at) sunu.io címen.

Utolsó frissítés: 2016. szeptember 28