Belangrijke opmerking: deze pagina is automatisch vertaald. Bezoek de originele versie op: sunu.com/en/warranty.html

Sunu Beperkte garantie en veiligheidsmededeling

Deze beperkte garantie ("Garantiebeleid") is van toepassing op hardware- en softwareproducten van Sunu® ("Product (en)") die worden verkocht door Sunu, Inc. ("Sunu"). De garantieverplichtingen van Sunu zijn uitsluitend van toepassing op de oorspronkelijke koper ("u") en zijn beperkt tot de hieronder vermelde voorwaarden. Dit garantiebeleid is op u van toepassing als u het product in de Verenigde Staten hebt gekocht. Als u een product buiten de Verenigde Staten hebt aangeschaft, bepaalt uw plaats van aankoop welk van de volgende garantierichtlijnen op u van toepassing is.

15-dagen tevredenheidsgarantie

Sunu biedt een geld-terug-garantie van 15 dagen aan klanten die hun Sunu Band ontvangen wanneer ze niet helemaal tevreden zijn met het product. Klanten moeten contact opnemen met de klantenondersteuning van Sunu op hello@sunu.io om binnen 15 kalenderdagen vanaf de datum waarop het product fysiek werd afgeleverd en terug te sturen. ontvangen.

Klanten in de VS ontvangen verdere instructies met betrekking tot het retourproces en het vooruitbetaalde verzendlabel zodra hun aankoopinformatie is verwerkt en via e-mail is ontvangen.

Klanten moeten alle inhoud in de doos in optimale omstandigheden terugsturen om een ​​terugbetaling aan te vragen. Ten slotte ontvangen kopers een terugbetaling voor het aankoopbedrag, minus $ 25 restocking-kosten.

Internationale klanten zijn verantwoordelijk voor het volledige proces van de retourzending en de verzendkosten. Houd er rekening mee dat verzendkosten voor internationale bestellingen niet worden terugbetaald wanneer ze worden verzonden.

Klanten die om terugbetaling vragen, moeten het product en de inhoud binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het retouretiket retourneren.

Beperkte garantie

Sunu geeft u de volgende beperkte garantie als u het product (de producten) van Sunu hebt gekocht op Sunu's website sunu.io of als u het product hebt gekocht bij een geautoriseerde wederverkoper. Sunu garandeert dat het product bij normaal gebruik vrij is van materiaalfouten in materiaal en vakmanschap gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van uw aankoop ("garantieperiode").

Uw enige en exclusieve rechtsmiddelen voor garantieclaims die aan Sunu worden voorgelegd binnen de garantieperiode op grond van dit garantiebeleid zijn als volgt:

Voor alle Producten die de bovenstaande garantie niet halen, zal Sunu, naar eigen keuze,: (i) het product (en) repareren, of (ii) het product vervangen door een nieuw of gereviseerd product (en) ) (vervangende product (en) zijn van hetzelfde model of functioneel equivalent). Alle producten die zijn gerepareerd of vervangen onder dit garantiebeleid, hebben garantiedekking voor de duur van: (a) negentig (90) dagen vanaf de datum van reparatie of vervanging, of (b) de resterende originele garantieperiode. Vervangende onderdelen die worden gebruikt bij de reparatie van het product of de producten kunnen nieuw zijn of gelijk zijn aan nieuw of opgeknapt.

Om een ​​garantieclaim te claimen aan Sunu op grond van de beperkte garantie die hierin wordt verstrekt, moet u: (a) Registreren via de Sunu-app door het te downloaden van iTunes of de Google Store, (b) contact opnemen met Sunu's supportteam binnen de garantieperiode bij support ( at) sunu.io, (c) een geretourneerde merchandize-autorisatie ("RMA") verkrijgen bij Sunu zoals geïnstrueerd door het supportteam van Sunu, en (d) het product (en) retourneren aan Sunu of aan een geautoriseerde wederverkoper zoals aangegeven door Sunu om het adres dat door Sunu is opgegeven in verband met de RMA.

Uitsluitingen en beperkingen

Dit garantiebeleid is alleen van toepassing op producten die door of voor Sunu zijn gefabriceerd en die zijn gemarkeerd met de handelsnaam of het logo van Sunu en die een geldig Sunu-serienummer bevatten. Dit garantiebeleid is niet van toepassing op, en sluit specifiek uit, het volgende: (a) verbruiksartikelen, zoals riem en gesp, tenzij schade is ontstaan ​​als gevolg van een defect in materialen of vakmanschap in het product (en); (b) normale slijtage en cosmetische schade, inclusief, maar niet beperkt tot, krassen, deuken en gebroken plastic; (c) gebreken of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, ongevallen (inclusief, zonder beperking, botsing, brand en het morsen van voedsel of vloeistof), verwaarlozing, misbruik, wijziging, ongebruikelijke stress, aanpassing, onjuiste of niet-geautoriseerde reparatie, installatie, bedrading of testen, onjuiste opslag, applicaties van derden gedownload naar het Product of de bijbehorende applicaties die verbinding maken met en communiceren met het Product (en) of als het serienummer is verwijderd; (d) schade veroorzaakt door het gebruik van het product of de producten buiten het toegestane of beoogde gebruik beschreven door Sunu; (e) schade veroorzaakt door gebruik met niet-Sunu-producten; (f) alle niet-Sunu-hardwareproducten of software, zelfs indien verpakt of verkocht met het Product of de Producten; en (g) aanpassingen van de firmware of software van het Product (en) door iemand anders dan Sunu. Sunu behoudt zich het recht voor om Product (en) uit te schakelen als Sunu fraude vermoedt of als Sunu bepaalt dat het Product (de producten) tijdens het transport vals, gestolen of verloren zijn gegaan. Sunu garandeert niet dat de werking van het product (en) ononderbroken of vrij van fouten zal zijn. Sunu is niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het product / de producten.

HET PRODUCT IS GEEN GEREGLEMENTEERDE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN. DE PRODUCT (S) SHOUD NOOIT GEBRUIKT ALS VERVANGING VOOR UW BESTAANDE VISUELE HULPSYSTEMEN. HET PRODUCT MOET ALTIJD GEBRUIKT WORDEN IN COMBINATIE MET EEN RIET, EEN HONDGIDS OF EEN MENSELIJKE HANDLEIDING, OMDAT HET NIET ALLE INFORMATIE BEVAT DIE NODIG IS VOOR EEN VEILIGE REIS EN NIET DE DROPOFFS BEVINDT. HET PRODUCT IS NIET BESTEMD VOOR GEBRUIK IN DE REGEN. STEL DE SONAR-SENSOR NIET TOE OM NAT TE KRIJGEN. GEBRUIK HET PRODUCT NIET IN TEMPERATUREN VAN MEER DAN 130 ° F OF 55 ° C. PROBEER HET PRODUCT NIET TE DEMONTEREN. RAADPLEEG DE SUNU'S VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR AANVULLENDE INFORMATIE EN INSTRUCTIES.

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IS DEZE GARANTIEBEPALING NIET VAN TOEPASSING, EN IS SUNU NIET AANSPRAKELIJK VOOR: (A) SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN ENIGE INBREUK OP DE GARANTIE OF VOORWAARDE OF ONDER ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, MET INBEGRIP VAN MAAR MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES VAN HET GEBRUIK, VERLIES VAN ONTVANGSTEN, VERLIES VAN WERKELIJKE OF VERWACHTE WINST (INCLUSIEF GEDERFDE WINST), VERLIES VAN HET GEBRUIK VAN GELD, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN ZAKEN, VERLIES VAN GELEGENHEID, VERLIES VAN GOODWILL , VERLIES VAN REPUTATIE OF VERLIES VAN, SCHADE AAN OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS; OF (B) ELK INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF EVENTUEEL GEVOLGDE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERVANGING VAN APPARATUUR EN EIGENDOM, ENIGE KOSTEN VOOR HET HERSTELLEN, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN ELK PROGRAMMA OF GEGEVENS OPGESLAGEN OF GEBRUIKT MET HET PRODUCT (EN) EN ELK ONTBREKEN VAN DE VERTROUWELIJKHEID VAN GEGEVENS DIE OP HET PRODUCT ZIJN OPGESLAGEN. SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE VAN RECHTSGEBIED TOT JURISDICTIE KUNNEN VERSCHILLEN.

ontkenning

DIT GARANTIEBELEID STELT VOOR DE VOLLEDIGE MATE VAN DE GARANTIEVERANTWOORDELIJKHEID VAN SUNU. DIT GARANTIEBELEID WORDT GELEVERD IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE GARANTIES. ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN SPECIFIEK UITGESLOTEN. GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF STATUTAIR, IS VAN TOEPASSING NA DE AFLOOP VAN DE GARANTIEPERIODE.

Toepasselijk recht en geschillen

Dit garantiebeleid en de rechten en plichten van de partijen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van The Commonwealth of Massachusetts zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Elke actie die tegen Sunu wordt aangespannen om dit Garantiebeleid af te dwingen of aangelegenheden die verband houden met het Product (en) zal worden ingebracht in de nationale rechtbanken of, indien er exclusieve federale jurisdictie is, de federale rechtbanken van The Commonwealth of Massachusetts. Elke claim of oorzaak van actie die u hebt met betrekking tot het gebruik van het product of de producten moet worden gestart binnen één (1) jaar nadat de claim is ontstaan. Bij elke actie of procedure om rechten onder de Voorwaarden af ​​te dwingen, heeft de winnende partij het recht om kosten en advocatenhonoraria te verhalen.